G travel / Forretningsreiser

Emirates fyller bærekraftig drivstoff

Emirates og Shell Aviation inngår avtale om bærekraftig flydrivstoff

Emirates har inngått en avtale med Shell Aviation om leveranse av mer enn 300.000 gallon bærekraftig flydrivstoff (SAF) for bruk på Dubai International Airport.

­Tidligere har Emirates gjennomført vellykkede demonstrasjonsflygninger drevet utelukkende med SAF, og de har også operert flyvninger med blandet SAF fra ulike destinasjoner, inkludert Oslo, Paris og Lyon.

– Norske myndigheter har i flere år vært ledende i arbeidet med å fremme SAF som et viktig virkemiddel for utslippsreduksjon, og Norge var blant de første landene i verden med et innblandingsmandat for SAF, slik vi har i dag. Denne avtalen og muligheten til å forsterke fokuset på denne bærekraftspillaren, er en tydelig indikasjon på vår målrettede innsats for betydelige utslippsreduksjoner, sier Terje Grue, Norge-sjef i Emirates.

Avtalen markerer en betydelig milepæl i Emirates’ bærekraftsstrategi, med første leveranse planlagt før nyttår. Dette vil være første gang SAF leveres gjennom DXB sitt drivstoffsystem.

Emirates har aktivt engasjert seg i arbeidet med å fremme SAF som en bærekraftig drivstoffløsning. SAF er en kompatibel drivstofftype som kan brukes med eksisterende flyflåter og flyplassinfrastruktur. Ved å blande SAF med konvensjonelt flydrivstoff i et forhold på opptil 50 prosent, vil det drastisk redusere utslippene. I sin rene form har SAF potensial til å redusere utslipp med opptil 80 prosent sammenlignet med tradisjonelle flydrivstoff.