G travel / Forretningsreiser

Forretningsreiser med den nyeste og grønneste teknologien

G Travel arbeider alltid for at din bedrift skal nå sine miljømål. 

Den «grønneste» reisebyråkjeden
På G Travels egen strategisamling i slutten av januar, ble det slått fast slått at vi skal være den «grønneste» reisebyråkjeden – noe som virkelig høstet applaus fra alle våre medarbeidere. Ledergruppen i G Travel er ikke i tvil om at dette er veien å gå, og CTO Knut Tørum la til: «Vi skal alle jobbe steinhardt for smarte valg og teknologiske løsninger for våre kunder, slik at deres reisevalg gjør at de når sine miljømål».

Grønne og fleksible teknologiske løsninger
I G Travel Onlineportal (GTO), legger vi til rette for at miljøvalg kan komme høyere opp som alternativ på G Travel Online for den enkelte bedrift. Vi sørger også for at kunden får prioriterte valg for pris, flyselskap, reisetid eller hotellkjede. Teknologien G Travel benytter, gir også mulighet for å vekte valg av flyruter og hotell ut fra miljøavtrykk. Vi legger på den måten opp til at våre kunder kan ta gode valg – og samtidig være med på å presse våre leverandører til å levere produkter med lavest mulig skadelig miljøavtrykk.

Tog og miljøleiebiler
Alle valg våre reisekonsulenter tar, skjer med det grønne skiftet i bakhodet. I G Travel Online vil det fremkomme forslag til togruter i tillegg til fly dersom dette er mulig og fornuftig. Alle valg som gjøres i G Travel Onlineportalen, vil også vise nøyaktig klimaavtrykk. Miljøleiebiler dukker også opp som alternativ dersom kunden søker etter leiebil.

Full oversikt
G Travels bedriftskunder kan motta miljøstatistikk for all reisevirksomhet som bestilles gjennom oss. Her kan vi enkelt hente ut CO2-kompensasjon på fly, CO2-rapportering for fly, tog, hotell, leiebil og båt. Vi gir våre kunder muligheten til å ta miljøsmarte valg for alt av reiserelaterte tjenester. 

Virtuelle møteløsninger
De siste årene har gitt oss alle en lyn opplæring i virtuelle møter, og flere velger nå å gjennomføre dette også i tiden fremover. Det er ingen tvil om at fysiske møter mellom mennesker gir et fruktbart utbytte på flere plan. Men i tilfeller der det er viktig å spare tid, og ikke minst som et miljøvennlig tiltak, er virtuelle møter et godt supplement. I våre avdelinger for Gruppereiser ● Konferanser ● Event – Get Together, tilbyr vi alle typer møteplattformer. Vi tilrettelegger for alle former for streaming, filming og AV-teknikk med inhouse teknikere og utstyr, slik at våre kunder kan tilrettelegge for digitale konferanser uansett antall deltakere.

Sertifisert miljøprofil
G Travel er sertifisert etter standarden ISO 14001 og gir kundene og omverdenen trygghet for at vi arbeider seriøst for at våre produkter og tjenester effektivt skal redusere påvirkningen av det ytre miljøet. Vi forplikter oss altså til å følge standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet.