G travel / Forretningsreiser

G Travel satser ytterligere på bærekraft

Et nyetablert samarbeid med UN Global Compact skal hjelpe G Travel til å bli et enda bedre og mer ansvarsbevisst selskap.

– Vi vil vise våre kunder og samarbeidspartnere at vi mener alvor når vi sier at vi vil bidra til å gjøre verden til et bedre sted. FN-organisasjonen UN Global Compact hjelper oss med å sette ambisiøse mål for en bærekraftig og ansvarlig forretningsvirksomhet, sier Martin Opdahl Müller, SVP Global Sales i G Travel.

Gjennom samarbeidet med UN Global Compact forplikter G Travel seg til årlig å rapportere om egne mål og måloppnåelse. Det kan handle om alt fra arbeidsmiljø og klimamål til arbeidstakerrettigheter, anti-korrupsjon og likestilling. Global Compact har i dag over 24.000 deltakerbedrifter i 167 land. 

For å dekke internasjonale kunders behov, har G Travel kontorer i Norge, Storbritannia, Polen og på Filippinene og sysselsetter flere hundre medarbeidere. 

G Travel ønsker å være et aktivt medlem i UN Global Compact og bidra i arbeidet med å forbedre arbeidsvilkår i næringslivet på tvers av landegrenser.

– Vår deltagelse i UN Global Compact gir oss et systematisk rammeverk for bærekraftarbeid, samtidig som det gir oss og våre kunder innsikt og inspirasjon til videre satsing, sier Opdahl Müller.

VIKTIG SIGNAL
Han mener at engasjementet i UN Global Compact gir et viktig signal til bransjen, kunder og samarbeidspartnere.

– Flere av våre største kunder er også medlemmer i Global Compact. Vi viser at vi deler deres verdier og mål om å vise samfunnsansvar i praksis. For reiselivsbransjen går vi foran med et godt eksempel, sier Opdahl Müller.

– Vi går helhjertet inn i dette samarbeidet. Vi bidrar økonomisk til UN Global Compact og opplever at vi får mye igjen. Våre ansatte får økt kompetanse, vi deltar i workshops og får hjelp til å fasilitere og konkretisere egne verdier og sette mål for driften vår, sier Opdahl Müller.