G travel / Forretningsreiser

G Travel sertifisert som Great Place to Work

Ansatte anser G Travel som en god og trygg arbeidsplass, hvor de blir sett og hørt. Det bekreftes av en ny sertifisering.

Great Place to Work publiserer årlig listen over Norges beste arbeidsplasser. Hensikten er å trekke frem selskaper som lykkes med kultur og lederskap, samt å inspirere flere organisasjoner med å ta fatt på egen utvikling. 

Basert på erfaringer fra de beste bedriftene, utfører Great Place to Work også sertifiseringer av bedrifter som ønsker å bli bedre.

I juni gjennomførte G Travel en medarbeiderundersøkelse i regi av Great Place to Work. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge medarbeiderens tillit til ledelsen, og å måle organisasjonens arbeid innen områder som kommunikasjon, samarbeid og likestilling.

For å bli sertifisert som «Great Place to Work» må tilfredshet med selskapet og ledelsen være høyere enn 70 prosent. G Travel oppnådde et samlet resultat på over 80 prosent.

– For mange arbeidstakere er det viktig å jobbe på en arbeidsplass som er Great Place To Work-sertifisert fordi det reflekterer seriøsitet, profesjonalitet og at velferden til de ansatte prioriteres, forklarer Marit Jensen, SVP Global Partner & Supplier i G Travel.

Sertifiseringen som Great Place to Work inngår i G Travels mer omfattende bærekraftstrategi.