G travel / Forretningsreiser

Hvordan skape godt faglig innhold til konferansen?

Oppbygning av faglig innhold i konferanser og events er en avgjørende faktor for suksessen i ethvert arrangement. Det riktige faglige programmet gir deltakerne verdifull kunnskap og inspirasjon og er selve hjertet av en konferanse eller et event. Det er det som tiltrekker deltakere, gir arrangementet verdi og setter standarden for hele opplevelsen. Et samarbeide med Get Together gir dere tryggheten for at det hele blir ivaretatt.

Velstrukturert innhold engasjerer deltakerne, opprettholder interessen og etterlater et varig inntrykk. Hvordan dere bygger opp faglig innhold krever nøye planlegging, kreativitet, tilpasning til deltakernes behov og kunnskap om temaene som skal gjennomgås. Her er fem punkter som kan være nyttige i dette arbeidet:

  1. Tema og målsetning: Definer hovedtemaet og målsetningene for arrangementet for å gi retning til innholdet, og pass på at dette treffer deltakerne
  2. Oppbygning: Se til at dere lager en plan og en kjøreplan som har en god dramaturgisk oppbygning. Sørg for en god start med trøkk på morgenen, og husk at første økt etter lunsj bør være noe som engasjerer
  3. Involver eksperter: Inviter bransjeeksperter og inspirerende talere – men glem for all del ikke all kompetansen som allerede finnes i egne rekker i bedriften eller blant deres kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
  4. Variasjon: Sørg for et variert innhold i form av foredrag, paneldebatter, workshops og interaktive sesjoner som engasjerer deltakerne
  5. Praktisk utbytte: Det faglige innholdet bør gi praktiske tips og konkrete verktøy som deltakerne kan ta med seg tilbake i arbeidshverdagen
  6. Tidsstyring: Planlegg en realistisk tidsplan med tilstrekkelig tid til spørsmål, refleksjon, samtaler og pauser