G travel / Forretningsreiser

Norsk fusjon kan gi bedre flytilbud

Norwegians oppkjøp av konkurrenten Widerøe kan gi et bedre flytilbud. 

­– For Widerøekunder vil dette sannsynligvis bety et bedre rutetilbud. Oppkjøpet gjør det mulig for selskapene å koordinere rutene sine bedre, slik at dette nok vil slå positivt ut for distriktene og flykundene, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til Nettavisen.

Flyanalytiker Jan Ohlson deler den oppfatningen. Han tror sammenslåingen vil være veldig bra for selskapene fordi de kan satse på nye ruter sammen.

– Alt blir lettere hvis Norwegian står bak markedsføringen. De kan åpne nye tilbud både innenlands og til destinasjoner utenlands, som Nederland og Tyskland, sier Ohlson.

Nyheten om at Norwegian kjøper flyselskapet Widerøe for i overkant av 1,1 milliarder kroner kontant kom 6. juli. Norwegian anslår at oppkjøpet vil kunne gi positive synergier i selskapet og årlige besparelser opp mot 2-300 millioner kroner årlig. 

GEVINST GJENNOM SAMORDNING
Norwegian lover bedre flytilbud for norske passasjerer, blant annet ved at Widerøes omfattende regionale rutenett og Norwegians nasjonale og internasjonale ruter knyttes tettere sammen, slik at kundene kan reise sømløst i begge nettverkene. 

Widerøe dekker mer enn 40 små og mellomstore flyplasser over hele Norge, i tillegg til noen større flyplasser i Europa. Norwegian på sin side flyr over 300 ruter til 114 reisemål i Norden og Europa.

SKEPTISK
Ikke alle er like positive til sammenslåingen. Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, frykter at det kan føre til høyere flypriser og et redusert rutetilbud. 

– Fravær av konkurranse, eller redusert konkurranse, fører alltid med seg en risiko for at tilbudet blir dårligere, sier Iversen til NRK.

Oppkjøpet kan uansett ikke formelt godkjennes før Konkurransetilsynet har sagt sitt. En avgjørelse er ventet å komme i løpet av året.