G travel / Forretningsreiser

Personvernerklæring

Personvernerklæring

G Travel AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: G Travels behandling av sine kunders personopplysninger, både offline (gjennom konsulent) og online (gjennom GTO).

NB. G Travel har rollen som Databehandler i forhold til følgende tjenester vi leverer:

  • G Track (sporing av kunder ved hendelser)
  • GTBI (rapportering til eget bruk og til kundene)
  • GTRS (Koordineringsverktøy for spesielle segment av kundemassen vår (MOE kunder og noen større Corp-kunder)). En egen Databehandleravtale definerer prosesser og ansvar tilknyttet disse servicene.

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Grunnleggende informasjon: navn, fødselsdato.
  • Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse.
  • Konto og profilinformasjon: Fordelskort, rabattkoder, preferanser.
  • Betalingsinformasjon: Transaksjonsinformasjon, betalingsmiddel.
  • Kundehistorikk og kundeengasjement: aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på produkter/tjenester.
  • Cookies: se vår informasjon om cookies her: https://gtravel.no/
Personopplysningene samles inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse.
Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg og din arbeidsgiver, det vil si slik at du kan benytte våre tjenester. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og/eller din arbeidsgiver.
Administrasjon av kundeforhold
Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice (booking av reiser), klagebehandling, feilretting og refusjoner. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og/eller din arbeidsgiver.
Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester
Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Vi rapporterer også regelmessig til deg og/eller din arbeidsgiver slik at dere kan kontrollere og evt endre deres reisevaner. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel reiseaktivitet, reisehistorikk, reisemønster og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er, i tillegg til å oppfylle vår avtale med deg og/eller din arbeidsgiver, vår berettigede interesse.
Tilpasset brukeropplevelse
Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er, i tillegg til å oppfylle vår avtale med deg og/eller din arbeidsgiver, vår berettigede interesse.
Salg og markedsføring
Vi bruker i noen tilfeller personopplysninger i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester, gjennom utsendelse av vårt nyhetsbrev. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra denne behandlingen ved å reservere deg fra å motta epost og nyhetsbrev fra oss.
Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.
Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger
Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til kjøp av våre tjenester, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på verneombud@gtravel.no
Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på verneombud@gtravel.no for å bruke innsynsretten din.
Rett til korrigering av personopplysninger
Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Ta kontakt på verneombud@gtravel.no for å bruke retten din.
Retten til sletting av personopplysninger
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk; informasjon vi er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (for eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet. Ta kontakt på verneombud@gtravel.no for å bruke retten din.
Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere profildata eller reservasjoner i våre løsninger.
Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å kontakte verneombud@gtravel.no
Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på verneombud@gtravel.no for å få utlevert dine personopplysninger.
Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss eller til verneombud@gtravel.no

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet: Klage til Datatilsynet | Datatilsynet

G Travel