G travel / Forretningsreiser

Storbritannia vil innføre elektronisk reisetillatelse

Mot slutten av 2024 må du enten ha visum eller en elektronisk reisetillatelse (ETA) for å besøke Storbritannia.

Modellen, som vi kjenner fra USA, er besluttet innført i løpet av 2024 – og vil også gjelde EU-borgere og amerikanere, som til nå har kunnet besøke landet i inntil seks måneder uten å søke visum. 

Kun britiske og irske statsborgere vil bli unntatt regelen.

Den britiske regjeringen mener ordningen vil styrke grensesikkerheten fordi man får anledning til og bedre tid til å screene besøkende som ikke har visum. Innenriksdepartementet forventer at antallet personer som nektes innreise ved grensen – for eksempel fordi de har kriminelt rulleblad – vil reduseres, da de i utgangspunktet ikke får lov til å reise.