G travel / Forretningsreiser

Widerøe og Norwegian fikk hverandre

Sammenslåingen av flyselskapene Norwegian og Widerøe er godt nytt også for G Travels kunder.

Det tror Marit Jensen, SVP Global Partner & Supplier i G Travel. De vil blant annet kunne få et bedre rutetilbud i Norge. 

– Ved å forene krefter kan selskapene få til en bedre utnyttelse av materiell og personell, noe som kan gi flere avganger og bedre kapasitet på mange ruter, sier Jensen. 

21. desember gav Konkurransetilsynet de to selskapene beskjed om at tilsynet tillater Norwegians oppkjøp av Widerøe. Beslutningen kom etter grundige vurderinger av oppkjøpet. Blant annet var Konkurransetilsynet redd for at konkurransen i det norske flymarkedet kunne bli svekket. 

Så sent som 17. november varslet tilsynet at det kunne bli aktuelt å stoppe oppkjøpet. Men etter en gjennomgang av partenes tilsvar og grundige analyser og vurderinger, snudde Konkurransetilsynet og konkluderte med at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å stanse oppkjøpet. 

ET ØNSKET OPPKJØP
Konsernsjef i Widerøe, Stein Nilsen, var tydelig på at selskapet ønsket å bli kjøpt opp av Norwegian.

– Med hjelp av erfaringene til Norwegian, kan også Widerøe bli et lønnsomt selskap og fortsette å tilby gode forbindelser til distriktene, uttalte han til media etter Konkurransetilsynets kunngjøring.

Nyheten om at Norwegian ønsket å kjøpe flyselskapet Widerøe for i overkant av 1,1 milliarder kroner kom 6. juli 2023. Norwegian anslo at oppkjøpet kan gi positive synergier i selskapet og årlige besparelser på 2-300 millioner kroner årlig. Eksperter mente at det vil også komme flykundene til gode. 

– For Widerøekunder vil dette sannsynligvis bety et bedre rutetilbud. Oppkjøpet gjør det mulig for selskapene å koordinere rutene sine bedre, slik at dette nok vil slå positivt ut for distriktene og flykundene, uttalte flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til Nettavisen.